Startsida Umeå kommun

Vård och omsorg

Socialtjänsten söker dig som vill jobba extra eller på längre vikariat. Vi söker omvårdnadspersonal till bland annat hemtjänst, äldreboende, boenden för funktionsnedsatta och personlig assistans.

Inom äldreomsorgen finns korttidsvikariat som:

  • Vårdbiträde
  • Undersköterska

Inom funktionshinderomsorgen finns korttidsvikariat som:

  • Personlig assistent för vuxna, barn och unga
  • Vårdare/vårdarinna
  • Handledare/Boendehandledare
  • Fritidspersonal

Du som söker...

Vi söker dig som är minst 18 år. Vi ser gärna att du har läst omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning exempelvis som vårdbiträde eller studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller socialpedagog.

Erfarenhet av teckenspråk, autism och andra specialområden är meriterande.

Att arbeta hos oss...

Vikariat innebär att du arbetar under en avgränsad tidsperiod. Du arbetar schemalagd arbetstid på dag- eller kvällstid, helg och/eller natt.

Extrajobb innebär att du arbetar i varierad omfattning till exempel vid sidan av studier.

Ansökan

På sidan Lediga jobb under rubriken Korttidsvikariat gör du din ansökan.

Vad händer med din ansökan?
Stämmer din kompetens överens med verksamhetens behov och om du uppfyller kraven kommer du bli kontaktad för en personlig träff. Till träffen tar du med dina betyg/intyg i original som styrker din ansökan.

Viktigt inför anställning

Om du kommer att arbeta med barn/unga ber vi dig om ett utdrag ur polisens belastningsregister innan vi anställer dig. Blankett för detta hittar du på polisens webbplats www.polisen.se

Eftersom sjukdomen TBC har ökat i Sverige rekommenderas vaccination, men det är inget krav.Om du kommer från ett land med hög förekomst av tuberkulos ska du innan anställning visa ett intyg att det finns ett skydd mot TBC. Kontakta din hälsocentral eller infektionsklinken på sjukhuset för vidare information.

Länder med ökad risk för tuberkulos är de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland.

Länder med hög risk för tuberkulos är Afrika, Rumänien, Afghanistan, södra och sydöstra Asien, Bolivia, Peru, och f.d. Sovjetunionen utom Baltikum.

Om funktionshinderomsorgen

Socialtjänsten arbetar för att barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Funktionshinderomsorgen omfattar olika typer av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service för vissa Funktionshindrade (LSS). Dagverksamhet, hemtjänst, avlösning, särskilt boende, personlig assistans och korttidstillsyn är några exempel på insatser som socialtjänsten utför inom handikappomsorgen.

Om äldreomsorgen

Socialtjänsten arbetar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och få den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet. Hemtjänst, korttidsvistelse och avlösning, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende är några exempel på insatser som socialtjänsten utför inom äldreomsorgen. 

Kontakt

Support för att göra ansökan på webben ring: Jobbsupport
090-16 10 99, tryck 1 

Telefontid: Måndag - fredag, 08.15-12.00, 13.15-16.00
jobb@umea.se

Stadshuset
Skolgatan 31
901 84 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.