Startsida Umeå kommun

Vård och omsorg

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Umeå socialtjänst verksamhetsidé är att vara en resurs som i närhet och samspel frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
 
Vi söker...
Umeå socialtjänst söker dig som vill jobba extra eller på längre vikariat. Vi söker omvårdnadspersonal inom bland annat hemtjänst, äldreboende, boende för begåvningshandikappade och som personlig assistent.

Du som söker...
Vi söker dig som är minst 18 år. Vi ser gärna att du har läst omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning exempelvis som vårdbiträde eller studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller socialpedagog.

Erfarenhet av teckenspråk, autism och andra specialområden är meriterande.

Att arbeta hos oss...
Att arbeta på vikariat innebär att du arbetare en avgränsad tidsperiod. Du arbetar schemalagd arbetstid på dag- eller kvällstid, helg och/eller natt.

Att ha ett extrajobb innebär att du arbetar i varierad omfattning till exempel vid sidan av studier.

Socialtjänsten arbetar utifrån en gemensam värdegrund där vi visar omtanke, öppenhet och skapar möjlighet till medskapande.

Är detta något för dig?
Gå in på Lediga jobb i menyn till vänster och under rubriken Korttidsvikariat gör du din ansökan.

länk till Lediga jobb-sidan

Vad händer med din ansökan?
Stämmer din kompetens överens med verksamhetens behov och om du uppfyller kraven kommer du bli kontaktad för en personlig träff. Vid denna träff ska du uppvisa betyg/intyg i original som styrker din ansökan.

Blir du aktuell för arbete med barn/unga måste du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Blankett för detta hittar du på polisens webbplats www.polisen.se

Då TBC ökat i Sverige rekommenderas vaccination, det är dock inget krav.Om du kommer från ett land med hög förekomst av tuberkulos ska du innan anställning uppvisa ett intyg att det finns ett skydd mot TBC. Kontakta Hälsocentral eller infektionsklinken på sjukhuset för vidare information.

Länder med ökad risk

Länder med ökad risk för tuberkulos är de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland

Länder med hög risk för tuberkulos är Afrika, Rumänien, Afghanistan, södra och sydöstra Asien, Bolivia, Peru, och f.d. Sovjetunionen utom Baltikum.

Korttidsvikariat inom socialtjänstens olika verksamheter

Handikappomsorg

Socialtjänsten arbetar för att barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Handikappomsorgen i Umeå socialtjänst omfattar olika typer av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service för vissa Funktionshindrade (LSS). Dagverksamhet, hemtjänst, avlösning, särskilt boende, personlig assistans och korttidstillsyn är några exempel på insatser som socialtjänsten utför inom handikappomsorgen.
 
Inom handikappomsorgen finns korttidsvikariat som:

  • Personlig assistent för vuxna, barn och unga
  • Vårdare/vårdarinna
  • Handledare/Boendehandledare
  • Fritidspersonal

 

Äldreomsorg

Socialtjänsten arbetar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet. Hemtjänst, korttidsvistelse och avlösning, trygghetslarm och särskilt boende är några exempel på insatser som socialtjänsten utför inom äldreomsorgen.
 
Inom äldreomsorgen finns korttidsvikariat som:

  • Vårdbiträde
  • Undersköterska
Kontakt

Support för att göra ansökan på webben ring: Jobbsupport
090-16 10 99, tryck 1 

Telefontid: Måndag - fredag, 08.15-12.00, 13.15-16.00
jobb@umea.se

Stadshuset
Skolgatan 31
901 84 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.