Startsida Umeå kommun

Lediga jobb i kommunen

 

Vi genomgår just nu ett systembyte i vårt rekryteringssystem. Beroende på vilken tjänst du söker kan du därför behöva två olika inloggningar. I varje tjänst hittar du information om hur du söker tjänsten.

Kontakt

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan, kontakta:

Jobbsupport
090-16 10 99, tryck 1
mejl

Logga in innan du söker en tjänst eller skapar en prenumeration. Scrolla upp om du inte ser menyn.

Korttidsjobb inom vård/omsorg och skola/förskola

Här hittar du våra lediga korttidsjobb inom vård/omsorg samt skola/förskola. Längre ner på sidan hittar du våra övriga korttidsjobb.

Sidan har granskats 2017-09-05

Sidans kortadress: www.umea.se/ledigajobb

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.