Startsida Umeå kommun
Arbete i Arboretum

Ferieprao/sommarjobb

Varje år kan du som fyller 17 år söka ferieprao via kommunen. Det kallas också sommarjobb och kan till exempel vara arbete inom äldreomsorg, park, vaktmästeri, ideella föreningar eller något annat. För många är det en första kontakt med arbetslivet och intresset brukar vara stort.

Sommarjobb 2018

Information om sommarjobb 2018 kommer här under våren. Då kan du som är född 2001 och bor i kommunen söka ferieprao/sommarjobb.

Inget byte av arbetsplats eller period

Sökande som har fått sommarjobb har ibland frågor och önskemål om att byta arbetsplats eller arbetsperiod. Det går tyvärr inte, främst av administrativa skäl. Det är också vanligt att många står i kö för att jobba.

Flagga, Storbrittannien

These summer jobs are only for young people. During 2018 you can apply if you are born 2001. If you are born another year you can apply for other jobs in Umeå municipality.

Read more about these jobs

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ferieverksamheten:

Pia Johansson
090-16 41 29
mejl

Mer information

Information om ferieprao (pdf)

Löner 2017

Lön för ferieprao:
51 kronor/timme
(inklusive semesterersättning)

Lön inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden:
62 kronor/timme
(inklusive semesterersättning)

Andra arbeten

Är du född ett annat år kan du söka Umeå kommuns andra arbeten, till exempel timvikariat. Läs mer om dessa jobb på www.umea.se/jobb

Anmälan lönekonto

Sidan har granskats 2017-11-15

Sidans kortadress: www.umea.se/ferieprao

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.