Startsida Umeå kommun
Gräsklippare

Dags att söka sommarjobb

Välkommen att söka kommunens sommarjobb! Det gäller dig som fyller sjutton i år och är skriven i kommunen. Du kan till exempel arbeta med äldreomsorg, parkarbete, vaktmästeri, ideella föreningar eller något annat. Sommarjobb ger många en första kontakt med arbetslivet och som tidigare år har förhandsintresset varit stort. Du kan ansöka fram till 1 april.

Du väljer mellan tre perioder och arbetar sex timmar om dagen under tre veckor. Förutom alla ungdomar får andra jobb som handledare.

– Förra året deltog cirka 700 ungdomar. Intresserade ungdomar anmäler sig enkelt via www.umea.se/ferieprao, säger Pia Johansson, ferieverksamheten.

Lönenivån 2017 är 51 kronor/timmen. Du som arbetar inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden får 62 kronor/timmen inklusive semesterersättning.

Artist på gator och torg

Du kan söka som gatuartist i sommar också. Gatuartisterna fyller Umeås gator och torg med sång och musik och är också ett uppskattat inslag på äldreboenden runt om i kommunen.

Lägerledare för barn

Sävar camp, Röbäcks camp och Skärgårdscamp i Holmsund-Obbola återkommer också i år. Du får en utbildning i bland annat ledarskap, värderingar, genus och jämställdhet. Efter utbildningen arbetar du som lägerledare under två veckor. Lägren är för barn 6–12 år och är en bra möjlighet för barn och ungdomar att göra saker tillsammans.

Ferieskola kompletterar betyg

– Ferieskolan kommer också tillbaka. Det är inget du kan söka till, men det ger dig som behöver det en möjlighet att komplettera dina betyg. Resultat genom åren visar att verksamheten fungerar bra, säger Pia Johansson.

Mer information och ansökan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.