Startsida Umeå kommun

Peter Juneblad ny näringslivschef i Umeå kommun

Peter Juneblad efterträder Roland Carlsson som näringslivschef i Umeå kommun. Juneblad, som sedan 2013 haft motsvarande uppdrag i Örnsköldsvik, tillträder tjänsten till sommaren.

– Peter har mycket bred erfarenhet och kunskap om företagande och närings­livets villkor och förutsättningar. Han har också ett stort nätverk inte bara i Umeå utan hela regionen. Han motsvarar väl våra önskemål om en ledare som tillsammans med sina medarbetare, och övriga kommunorganisationen, bidrar till Umeås fortsatta tillväxt genom att skapa bra förutsättningarna för närings­livets utveckling, säger Johan Gammelgård, till­växtdirektör, Umeå kommun.

Fortsatt utveckling

Peter Juneblad kommer från Umeå och är i grunden jurist efter utbildning vid Umeå universitet. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Folksam­koncernen och Västerbottens-Kuriren AB.

Jag har oerhört stolt och glad över att ha fått detta förtroende. Umeå är en stad i stark tillväxt och med höga ambitioner. Jag ser fram emot att till­sammans med de duktiga medarbetarna på Umeå kommun göra vad jag kan för att skapa de bästa förutsättningar för vårt näringsliv och för att Umeå ska utvecklas, säger Peter Juneblad.

Kontakt

Johan Gammelgård
tillväxtdirektör
Umeå kommun
070-344 84 64
mejl

Peter Juneblad
070-225 72 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.