Startsida Umeå kommun

Samverkan för att minska arbetslöshet bland unga

Umeå och Vännäs kommun och Samordningsförbundet Umeå-Vännäs har tecknat en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Umeå om att samverka och minska arbetslösheten bland unga.

Syftet är att utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktig minska ungas arbetslöshet och öka ungdomars delaktighet i arbetskraften.

Ungdomstorget är navet och plattform för samverkan när det gäller insatserna. Ungdomstorget är en verksamhet som över tid har skapat en samverkansarena. Medarbetare från de olika huvudmännen sitter samlokaliserade och samarbetar som team. Samarbetet är strukturerat och tar hänsyn till förutsättningar och uppdrag inom varje organisation. Ungdomstorget är finansierat av varje part, förutom de gemensamma delar som finansieras av Samordningsförbundet.

Ungdomstorgets syfte är att tidigt erbjuda unga som är i behov av särskilt stöd samordning av kartläggning, planering, uppföljning och insatser. I den processen ska man tidigt urskilja vilket eller vilka behov av rehabilitering och stöd individen har behov av. Förhoppningsvis förkortar det vägen mot arbete. Samarbetet ska leda till långsiktigt hållbara lösningar genom att uppmuntra till hög delaktighet. Det ska också leda till en bra samhällsekonomi genom att erbjuda ett optimerat samhällsstöd och därmed minskad konkurrens och/eller dubbelarbete.

Överenskommelsen gäller från 1 november 2015 och tills vidare.

Kontakt

Catarina Fahlström
enhetschef administrativ ledning och utveckling
070-341 63 56
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.