Startsida Umeå kommun

Skräddarsydd utbildning passar arbets­givarna i Umeå

Representanter från Coop Nord, Jula och Willys, pionjärerna, träffade för första gången sina blivande språkpraktikanter förra veckan. Deltagarna läser yrkesförberedande kurser med olika inriktningar, förenat med språkstudier.

Företagen samarbetar med projektet Yrkesspåret för att ge deltagarna en möjlighet att träna sina språkkunskaper och samtidigt ge dem en inblick i svenskt arbetsliv. Dessutom kan varje medverkande vara en möjlig framtida medarbetare.

I första hand erbjuds deltagarna Handel och service, Vård och omsorg eller Restaurang och kök.  Därför deltar även Umea kommuns Måltidsservice och Äldreomsorgen i projektet.

Umeå står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. En förutsättning för att lyckas svara mot behoven av kompetens, behövs nya utbildningsmodeller och metoder. Yrkesspåret är en sådan modell. Projektet vill lyfta kortutbildade invandrade närmare arbetslivet och motivera till språkstudier.

Yrkesspåret är rätt utbildning, på rätt sätt och i rätt tid för invandrade till Sverige. Språket är trots allt avgörande för många som söker jobb.

Yrkesspåret är ett unikt projekt. Yrkesförberedande kurser i kombination med språkstudier och praktik på arbetsplatser. Ett projekt där Umeå kommun kan öka anställningsbarheten för den enskilde individen och möjligheter till arbete.

Kontakt

Inger Bäckström
verksamhetsutvecklare
Viva arbetsmarknad
Umeå kommun
070-577 04 12
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.