Startsida Umeå kommun
Lantmäteri, personal

Vill du arbeta som förrättningslantmätare hos oss?

Som förrättningslantmätare handlägger du olika typer av lantmäteriförrättningar, allt från exploatering av nya bostadsområden och ledningsrätter till infrastrukturprojekt. Du arbetar även med service och rådgivning i fastighetsbildningsfrågor till både allmänheten och internt inom kommunen.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får ta stort eget ansvar utifrån vad tjänsten kräver.

Läs mer om tjänsten och registrera din ansökan på www.umea.se/ledigajobb.

Kontakt och support

Jobbsupport
Umeå kommun
090-16 10 99, tryck 1
jobb@umea.se

Mer information

Bli en del av
Team Umeå kommun!

Umeå utvecklas snabbt och är en av Sveriges mest växande städer. Vi har två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare och här finns bred kompetens. Vi söker alltid nya medarbetare inom olika yrkesområden.

Läs mer om att arbeta i Umeå kommun på www.umea.se/jobb.

Medarbetare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.