Startsida Umeå kommun

Export och internationella affärer

Business Sweden

Business Sweden erbjuder flera tjänster som riktar sig till småföretagare med exportambitioner.

Här hittar du bland annat personliga exportrådgivare (gratis), tips om samverkansgrupper inom olika branscher, adresser till Exportrådets utlandskontor i 60 länder och mycket annat.

Business Sweden kan exempelvis hjälpa till att bygga upp gemensamma exportkontor utomlands för företag inom samma bransch.

Business Sweden

Västerbottens handelskammare

Västerbottens Handelskammare ägs, styrs och finansieras av närmare 300 medlemsföretag. Dessa företag svarar för cirka 80 procent av sysselsättningen inom länets produktproducerande privata företag. Medlemmarna är företag i alla storlekar, från alla branscher i hela länet.

Västerbottens Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna driva sin verksamhet i länet. Det sker genom näringspolitiskt arbete, genom att ordna mötesplatser för företag och genom service till medlemmarna.  

Västerbottens handelskammare

Kontaktuppgifter

Enterprise Europe Network

Uminova Innovation hjälper forskare och företag i Västerbotten att hitta internationella partners och göra internationella affärer genom Enterprise Europe Network, världens största supportnätverk för små och medelstora företag.

Här får du stöd med att göra affärer av dina forskningsresultat och innovationer eller att skriva avtal kring patent och know-how. Du får hjälp att hitta distributörer och återförsäljare, i våra databaser och personliga nätverk. De hjälper er att söka patent och leta finansiering för er expansion. En affärscoach finns med hela tiden från partnersökning, urval och första kontakt till påskrivet och löpande avtal.

Uminova Innovation
Karl-Erik Johansson
0730-39 99 53
mejl

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.