Ramavtalsleverantör

Umeå kommun har valt att publicera alla sina avtal publikt i e-Avrops avtalsdatabas. Vi har även en samarbetsavtal med våra kranskommuner och bolag.

Alla våra ramavtalsleverantörer är kontrollerade bland annat vad avser finansiell styrka, eventuella mellanhavanden med kronofogden och skattmasen samt om man dömts för brott i sin yrkesutövning.

Detta är grunden i vår bedömning av en anbudsgivare. Därefter utvärderas de kriterier som våra avtalsanvändare sagt är viktiga. Exempel på utvärderingskriterier är pris, kvalitet, kompetens, service och miljöhänsyn. Kraven skiftar naturligtvis mellan olika upphandlingsområden

De anbudsgivare som uppfyller ställda krav och bäst svarar mot angivna kriterier blir ramavtalsleverantörer.  

Ett ramavtal är en kvalitetsstämpel som inte vem som helst får.

Dela
Sidan uppdaterad 2012-06-20 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!