Startsida Umeå kommun

Personal, Upphandlingsbyrån

Pia Wangbergh
upphandlare, Biträdande upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
mejl

Uppdrag: driftentreprenader, hemtjänst-LOV, HVB-tjänster, öppenvård, möbler för vård och omsorg samt skola och förskola

Kontaktperson för socialtjänsten och verksamhetsservice

Victoria Westergren
upphandlare
090-16 15 62
070-375 12 03
mejl

Uppdrag: Leksaker, radio och TV, sportartiklar, aktivitetsmaterial, läromedel och utbildningar med mera

Kontaktperson för Fastighetsdrift, Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri och Mark och exploatering

Anders Westman
upphandlare
090-16 15 75
070-550 53 21
mejl

Uppdrag: hjälpmedel och sängar till omsorg, livsmedel, laboratorietjänster, husgeråd, bevakningstjänster, anläggningsentreprenader, konsulter med mera

Kontaktperson för: Vakin, Umeva, Dåva deponi och avfallscenter, Måltidsservice, Gator och parker

Sven Bohlin
upphandlare
090-16 11 30
070-534 86 69
mejl

Uppdrag: IT-system, internet, servers, lagring (storage och backup), nätverksprodukter, IT-driftavtal, optofibermaterial och tillhörande tjänster, persondatorer och tillhörande utrustningar, hushållsavfall, farligt avfall, avfallsförbränning, konsulttjänster, revisionstjänster med mera

Kontaktperson för IT-enheten (teknik), Kammarkollegiet, Region Västerbotten

Göte Jacobsson
upphandlare
090-16 15 61
070-514 67 66
mejl

Uppdrag: konsulttjänster, kontorsmaterial inklusive datatillbehör, försäkringar, sjukvårdsmaterial, städ- och engångsartiklar, inkontinensmaterial, mjukpapper med mera

Kontaktperson för Umeåregionen, Upab, Kommentus

Johanna Hellqvist
upphandlare
090-16 15 63
070-330 14 65
mejl

Uppdrag: affärsresetjänster, banktjänster, hotell, litteratur, tryckeritjänster, reklambyråtjänster

Kontaktperson för Fritid och Kultur, Ekonomi, Miljö- och hälsoskydd, Kommunikation och Näringslivsservice

Jan Lundberg
upphandlare
090-16 15 71
070-326 71 11
mejl

Uppdrag: fordon, färdtjänst, förvaltningsresor, trygghetslarm och larmmottagningar, drivmedel med mera

Kontaktperson för Umeå Energi, Kvarken Ports AB

Odd Christensen
upphandlare
090-16 15 73
070-622 08 85
mejl

Uppdrag: bygg och teknik (bygg, el, vs, måleri, ventilationsarbeten, golvarbeten), separata byggentreprenader, blommor, friskvård, parkskötsel med mera

Kontaktperson för: Nolia, Städservice, Gator och parker

Nathalie Olofsson
upphandlare
090-16 15 64
072-247 63 22
mejl

Uppdrag: möbler för vård och omsorg och skola och förskola, arbetsstolar, kontorsmöbler, inredning, belysning, gardiner, textilier, sängkläder, tvättjänster, entrémattor, begravningstjänster, bröd- och bageriprodukter med mera

Kontaktperson för för- och grundskolan, gymnasieskolan

Rickard Fredriksson
upphandlare
090-16 15 96
070 253 22 09
mejl

Uppdrag: storköksutrustningar, vitvaror, licenser, trygghetslarm och larmmottagningar, multifunktionsmaskiner, glass och godis med mera

Martin Deverud
upphandlare
090-16 15 76
070-696 15 76
mejl

Uppdrag: HVB-tjänster, affärsresetjänster, konferenstjänster, hotell, banktjänster, litteratur, tryckeritjänster, profilprodukter, fotograftjänster, städtjänser med mera

Kontaktperson för Miljö- och hälsoskydd, Kultur och Fritid

Egil Nylén
upphandlingschef
090-16 15 70
070-316 15 70
mejl

Ann-Christine Oscarsson
upphandlingsassistent
090-16 15 67
070-879 14 00
mejl

Rickard Bratvold
E-handel
090-16 17 19
073-086 17 28
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.