Startsida Umeå kommun

Äldre

När du blir äldre kan det bli svårare att sköta hemmet, dig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Då kan du få stöd av kommunen. Umeå kommun kan hjälpa dig med bland annat hemtjänst, rehabilitering, boende och sociala aktiviteter.

Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.

Sidan har granskats 2017-06-08

Sidans kortadress: www.umea.se/aldrestod

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.