Startsida Umeå kommun

Aktiviteter i Umeå

Träffpunkter

På olika platser i Umeå finns Träffpunkter, mötesplatser. Till träffpunkterna kan du komma för en stunds sällskap eller avlösning för dig som vårdar en närstående.
Läs mer om Träffpunkterna

Dagverksamhet med aktiviteter

Dagverksamheten är riktad till dig som bor i eget boende, alltså inte på ett av kommunens boenden för äldre eller funktionsnedsatta.
Läs mer om dagverksamheterna

Kultur för seniorer

Kultur för seniorer är en verksamhet som i samverkan med andra anordnar många trevliga aktiviteter.
Läs mer om Kultur för seniorer

Föreningar

I Umeå kommun finns flera pensionärsföreningar som engagerar sig i frågor som rör seniorer och även anordnar aktiviteter.
Kontaktuppgifter till Umeås pensionärsföreningar

Studieförbund och folkbildning

I Umeå finns flera studieförbund som ordnar kurser i olika ämnen. Till exempel:
Folkuniversitetet
Umeå pensionärsuniversitet, UmPu
Medborgarskolan
NBV Västerbotten
Sensus studieförbund
SISU Idrottsutbildarna Västerbotten
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan Umeå

Bli  volontär

Det finns många anledningar att bli volontär; för att få nya erfarenheter och prova nya saker, för att hjälpa någon annan och göra något meningsfullt, för att utvecklas som person.
Läs mer om hur du kan engagera dig som volontär

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.