Startsida Umeå kommun

Ny äldreplan

Umeå kommun ska under våren 2018 anta en ny äldreplan som anger riktningen för kommunens äldrevård de tio närmaste åren. Planen är ett styrdokument för politiken, ett riktmärke för verksamheterna och en visuell bild av kommunens stöd och omsorg för dig som invånare.

Genomförda dialoger

Ett antal medborgardialoger har genomförts.

Rapport om medborgardialogerna

Kontakt

Anna Karlander
ledningskoordinator
socialtjänsten
Umeå kommun
090-16 18 76
mejl

Sidan har granskats 2018-03-16

Sidans kortadress: www.umea.se/aldreplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.