Startsida Umeå kommun

Ny äldreplan

Umeå kommun ska under 2016-2017 formulera och anta en helt ny äldreplan som anger riktningen för kommunens äldrevård många år
framåt. Planen som tas i bruk under 2018 blir ett styrdokument för politiken, ett riktmärke för verksamheterna och ska ge en visuell bild för medborgarna om kommunens stöd och omsorg. På den här sidan hittar du aktuell information om arbetet med äldreplanen.

Genomförda dialoger

Ett antal medborgardialoger har genomförts. Resultatet av dem finns sammanställda i en rapport.

Rapport om medborgardialogerna

Kontakt

Anna Karlander
ledningskoordinator
socialtjänsten
Umeå kommun
090-16 18 76
mejl

Sidan har granskats 2017-04-13

Sidans kortadress: www.umea.se/aldreplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.