Startsida Umeå kommun

Ansöka om stöd och omsorg

Om du inte kan tillgodose dina behov, gällande till exempel vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad, kan du ansöka om stöd av socialtjänsten. 

Stödet är reglerat i socialtjänstlagen.

Ansök via webben

Om du vill kan du fylla i en ansökan/anmälan om stöd direkt på webben, skicka in den direkt eller skriva ut och skicka till oss per post. När vi fått din ansökan kontaktar en handläggare inom äldreomsorgen alternativt funktionshinderomsorgen dig.

Ring socialtjänstens mottagningsenhet för information

Om du inte kan göra din ansökan via webben så kan mottagningsenheten guida dig till en handläggare som hjälper dig med ansökan.

Kontaktuppgifter till socialtjänstens mottagningsenhet.

Ansök om äldreomsorg (länk till blankett)

Äldrenämnden beslutade i oktober 2017 att upphöra med förenklad ansökan om äldreomsorg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.