Startsida Umeå kommun

Hembesök för ett gott åldrande

Du som bor i Umeå kommun erbjuds under det år du fyller 75 år ett förebyggande hembesök från kommunen eller din hälsocentral. Hembesöken vänder sig till dig som bor i eget boende och i dagsläget inte har behov av hemtjänst.

Vid hembesöket samtalar vi om det som påverkar din vardag och känns viktigt för dig. Vi tar upp frågor som berör hälsa, kost, motion och säkerhet i vardagen. Vi ger även information om vad kommun och landsting och övriga samhället kan erbjuda gällande stöd i vardagen och utbud av aktiviteter.

Hembesöket är gratis och vi som gör hembesöken har tystnadsplikt.

Kontakt

Marianne Bäckström
Umeå kommun
16 17 64
070-611 06 53
mejl

Lena Tannfors
Umeå kommun
16 17 79
070-590 21 95
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.