Just nu söker vi

Kontakta oss om du är intresserad av följande uppdrag. Vi behöver alltid fler resurser, så även om du inte tror att dessa uppdrag passar dig, tveka inte att kontakta oss. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontaktfamilj/stödfamilj sökes

Vi söker en stödfamilj som kan vara ett stöd och en extra resurs till en 7-årig pojke med ett funktionshinder som innebär flera funktionsnedsättningar. Han är en glad, aktiv, nyfiken och humoristisk pojke som kräver mycket tillsyn. Han tycker om tecknad film, bygga med lego samt att vara ute. Någon i familjen måste kunna teckenspråk, då han är hörselskadad. Det är en stor fördel om någon i familjen är sjukvårdsutbildad. Pojkens föräldrar har själva ansökt om insatsen, då de är i behov av avlastning. Uppdraget omfattar 3 dygn/månad. Ring Anna Lindström, 090-16 30 92 eller maila anna.lindstrom@umea.se för att få mer information om uppdraget eller anmäla intresse. Datum: 2015-03-19.

Vi söker en stödfamilj som kan vara en extra resurs till en 7-årig pojke med funktionsnedsättningen autism och begåvningsnedsättning. Det är en aktiv kille som behöver fysisk aktivitet men också stunder av vila och ro. Han går inte att lämna ensam utan behöver tillsyn. Pojken har ett försenat tal och använder enstaka ord. Föräldrarna kommunicera med honom genom bilder. De beskriver pojken som en social och öppen kille som går bra ihop med både yngre och äldre barn. Han kan rymma och det är därför viktigt att det går att låsa bostaden.Pojken gillar att vara ute och leka. Uppdraget omfattar 4 dygn/månad, men även 2 dygn/månad är av intresse. Ring Anna Lindström, 090-16 30 92, eller maila anna.lindstrom@umea.se för att få mer information om uppdraget eller anmäla intresse. Datum:2015-03-19. 

Vi söker fler familjer i Umeå med omnejd som kan vara en resurs till barn och ungdomar som av olika skäl behöver ert stöd. Det kan var sociala skäl eller att barnet/ungdomen har en funktionsnedsättning. Datum: 2015-03-19.

Kontaktperson sökes

Vi har just nu behov av kontaktpersoner till vuxna och äldre. Datum: 2015-03-19.

Vi söker män i åldrarna 20 år och uppåt som är intresserade av att bli kontaktpersoner. Datum: 2015-03-19.

Vi söker både män och kvinnor från 35 år och uppåt som är intresserade av att bli kontaktpersoner. Datum: 2015-03-19.

Vi söker män eller kvinnor som är bosatta i Hörnefors, Holmsund eller Sävar. Alternativt män eller kvinnor som har tillgång till bil och kan köra till ovanstående tätorter. Datum 2015-03-19.

Kontakt
Välkommen att höra av dig till:

Resursenheten
090-16 10 00 (växel)
mejl

Familjehemscentrum
webbplats
090-16 10 00 (växel)

Dela

Sidan publicerades 2015-03-19

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!