Startsida Umeå kommun

Anhöriga och frivilliga

Att vårda en anhörig eller närstående i hemmet kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som vårdar får stöd och hjälp.

I Umeå finns en omfattande volontärverksamhet och du kan få stöd eller engagera dig på olika sätt.

Att vara familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att du och din familj engagerar er i en annan medmänniska.

Läs mer om anhörigstöd, bli volontär eller familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj under Innehåll.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.