Startsida Umeå kommun

Anhöriga och frivilliga

Möjligheterna att verkligen göra skillnad och förändra vardagen för en annan människa är många. Du kan göra en viktig insats. Det kan handla om att ge ett barn extra stöd, engagera dig som volontär eller andra frivilliga uppdrag. Du kan också vårda en närstående i hemmet, då finns det stöd och avlastning för dig som anhörig.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.