Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden fastställer uppsägning av Astridgården

Äldrenämnden beslutade vid sammanträdet 28 september att fastställa uppsägningen av avtalet mellan Umeå kommun och Astridgården i Hörnefors AB.

Umeå kommun tillämpar sedan 2010 utförande av hemtjänst dagtid enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Avtal, uppföljningar och uppsägningar hanteras av kommunens upphandlingsbyrå.

Upphandlingsbyrån agerar när avtal inte följs

Den 5 september beslutade tf upphandlingschef Pia Wangberg att säga upp avtalet med Astridgården. Anledningen till uppsägningen av avtalet är det samarbetsproblem som finns mellan Astridgården och Umeå kommun. I avtalet framgår att utförare och kommun ska samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra stöd och omsorg.

– Äldrenämnden vill fortsätta med valfrihetssystemet inom hemtjänsten där medborgarna efter beslutad insats själva får välja utförare. Men de företag som vill utföra hemtjänstinsatser måste också följa de kriterier och det avtal som de tecknat med kommunen. Gör utföraren inte det kommer kommunen att avsluta avtalsförhållandet. Som i det aktuella fallet med Astridgården, säger Carin Nilsson, tf. ordförande i äldrenämnden.

Efter avslag på yrkande om återremiss från Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet beslutade äldrenämnden att fastställa uppsägningen. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Kontakt

Carin Nilsson (S)
tf ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Pia Wangberg
tf upphandlingschef
ekonomifunktionen
Umeå komun
090-16 15 65
070-695 01 81
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.