Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden satsar på utbildning för medarbetare

Under 2017 satsar äldrenämnden 5 miljoner kronor på utbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen. Fokus ligger på vidareutbildning, specialistutbildning och språkutbildning för alla yrkeskategorier.

– Denna satsning på kompetensutveckling är absolut nödvändig för att möta de äldres behov, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Äldrenämndens verksamheter står inför stora utmaningar under de kommande åren. Behovet av utbildad personal för att klara pensionsavgångar och nyrekryteringar är stora. Lika viktigt är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal.

Några av punkterna i utbildningsplanen för 2017:

  • Befintlig personal som saknar formell undersköterskekompetens ska uppmuntras och ges förutsättningar för att utbilda sig.
  • Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal som saknar adekvat vårdutbildning erbjuds en månadslång introduktionsutbildning.
  • Inom utbildningen för nya chefer ska genus- och HBTQ-kunskap ingå.
  • Personalen ska stärkas när det gäller våld i nära relationer och hedersproblematik.
  • Äldrenämnden ser även behov av att öka kunskapen om äldre och psykisk ohälsa.

4 850 000kr är avsatta i äldrenämndens budget 2017.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.