Startsida Umeå kommun

Fler praktikplatser åt ensamkommande ungdomar

För att ge ensamkommande ungdomar en möjlighet att prova på ett yrke och öva språk erbjuds praktikplatser. Många ungdomar står i kö till platserna och den 21 juni beslutade individ- och familjenämndens ledamöter att det så kallade Praktikspåret ska utvecklas. Fler feriearbeten ska också erbjudas.

Hittills visar Praktikspåret på goda resultat. Praktiken kan variera i antal timmar beroende på ungdomens behov och har en positiv inverkan för språkutveckling och motivation.

– Socialtjänsten behöver bli mycket bättre på att ta fram praktikplatser och feriejobb. Vi vet att praktik är viktigt för att hålla uppe motivationen för våra ensamkommande ungdomar i väntan på uppehållstillstånd. Jag vill med det här beslutet att vi tar vårt ansvar för att erbjuda våra ensamkommande ungdomar en tidig koppling till arbetsmarknaden och att man själv får uppleva vilka arbeten som finns inom omsorgen. Ungdomarnas framtid ska inte slösas bort i väntan utan tas tillvara, därför initierade jag den här frågan, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Fler feriearbeten ska erbjudas inom individ- och familjenämndens verksamheter (funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg, Ensamkommande barn). Det råder brist på kompetens inom vård- och omsorg och genom att erbjuda fler ferieplatser kan intresset för yrkena inom området öka.

– Umeå kommun har stort behov av att nyanställa och att skapa ett intresse för kommunens verksamheter. Att erbjuda praktik är ett unikt tillfälle att integrera och skapa möjligheter för ensamkommande att bli helt självförsörjande och integrerad i samhället. Att skapa praktikplatser för våra unga är något alla nämnder skulle vinna på, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med stöd av VIVA, skola och personalfunktionen. Uppdraget omfattar: Minst 20 arbetsplatser ska medverka i praktikspåret under 2017. Antalet ferieplatser inom individ- och familjenämndens verksamhet ska under 2018 uppgå till 30 stycken. En långsiktig plan med mått för antalet praktikplatser ska också tas fram.

– Vi behöver också ta fram fler feriearbeten för 17-åriga ungdomar. Det har gått trögt att utöka våra platser inom Individ- och familjenämnden. i år når vi 10 feriearbeten men redan nästa år ska den vara tredubblade till 30 stycken. Därefter ska en plan tas fram så att allt fler ungdomar kommer i kontakt med funktionshinderomsorgen inom socialtjänsten, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.