Startsida Umeå kommun

Förändrade avgifter för hälso- och sjukvård i hemmet

Äldrenämnden föreslår att avgifterna för hälso- och sjukvård i hemmet justeras och jämställs med landstingets kostnader för jämförbar insats. Det innebär att kostnaden för hembesök blir 200 kr per besök istället för 92 kr per månad. Förslaget som nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

I dag är avgifterna olika beroende på om vårdgivaren är kommun eller landsting. I och med förslaget blir kostnaden för hemsjukvård även jämlik oberoende av hur lång tid en enskild person behöver hemsjukvård. 

– Framför allt är det utifrån ett medborgarperspektiv viktigt att det blir tydligt för den enskilde personen vilka avgifter som gäller. Det ska inte spela någon roll vilken huvudman som har ansvaret för insatsen, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Förslaget innebär en förändring från 92kr per månad för hemsjukvård till 200kr per besök, med ett kostnadstak på 1 100 kr per år. Förslaget går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Egenavgift för nutritionsprodukter

Äldrenämnden föreslår även egenavgifter för nutritionsprodukter inom hälso- och sjukvård i hemmet från och med 1 juni 2017. Med nutritionsprodukter menas exempelvis näringsdrycker och sondnäring. Avgifterna stämmer överens med landstingets nuvarande avgiftsnivåer för nutritionsprodukter.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.