Startsida Umeå kommun

Insatser vid prostitution och människohandel utreds

Individ- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa stöd till personer som är utsatta för människohandel samt minderåriga som har sex mot ersättning. En så kallad KAST-mottagning, en mottagning för köpare av sexuella tjänster ska också tittas över.

– Detta är ett initiativ socialtjänsten kan ta nu när det gäller det prostitution. Jag vill att vi gör detta i väntan på den kommunövergripandande handlingsplanen mot våld som blir klar i höst. Umeå behöver omgående vidta åtgärder mot prostitution och människohandel, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

KAST-mottagning är ett vedertaget begrepp och som finns i storstadskommuner. Nu ska möjligheten för en sådan i Umeå kommun, undersökas. En KAST-mottagning erbjuder vanligen den som vill sluta köpa sex anonym rådgivning och stödsamtal via telefon, mejl eller tidsbokade besök.

Utredningen med insatser mot prostitution och människohandel ska återkopplas till nämnden i augusti 2017.

– Uppdraget är brett och hur vi organiserar detta inom socialtjänsten är en fråga som kvarstår. Flera verksamheter inom Centrum mot våld skulle vara naturliga bärare av dessa frågor. Det viktigaste nu är dock att vi inte tappar tempo i att bygga upp ett stöd, säger Andreas Lundgren (S).

Vänsterpartiet (V) reserverade sig mot beslutet till förmån till eget yrkande. Yrkandet handlade om att dessa stödinsatser ska samlas under Centrum mot våld och benämningen av mottagningen.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Gunnel Lagerkvist(C) 
ledamot
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-327 83 80
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.