Startsida Umeå kommun

Internationella funktionshinderdagen

Under den internationella funktionshinderdagen, 3 december, ordnar Umeå kommun en seminariedag om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Dagen arrangeras tillsammans med funktionshinderorganisationer för att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Under dagen får du lära dig mer om hur det går till att jobba med tillgänglighet och inkludering. Du får också veta mer om hur Umeå kommun arbetar med frågorna.

Kontakt

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälso-
och tillgänglighetsstrateg
Umeå kommun
090-16 16 80
070-644 15 57
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.