Startsida Umeå kommun

Kan du erbjuda ett familjehem?

Kan du och din familj ta hand om ett ”extra” barn eller en ungdom en tid? Eller känner du någon annan som har möjlighet att öppna sitt hem för att hjälpa till och erbjuda trygghet?

Det finns många barn och unga i Umeåregionen som snabbt behöver komma till ett familjehem. Några har föräldrar som inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Andra har kommit till Sverige utan föräldrar och åter andra har en livsstil som måste brytas.

Läs www.umea.se/familjehem vad det innebär att erbjuda ett familjehem.
Alla barn och unga behöver trygghet och en fast hand. Hjälp oss att hjälpa.

Bli familjehem i Umeåregionen (film):

Kontakt

Familjehemscentrum
090-16 10 02 (mottagningsenheten)
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.