Startsida Umeå kommun

Kommunens familjehem utbildas i HBTQ-frågor

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) Umeå ska utbilda kommunens familjehem och socialsekreterare som arbetar med familjehem. Detta för att bredda kompetensen i HBTQ-frågor.

Vid sammanträdet vid individ- och familjenämnden skrevs en samverkansöverenskommelse med RFSL om utbildningsinsatser under två år. RFSL ska även marknadsföra behovet av familjehem i sin egen organinsation.

– Det finns flera skäl till att vi ingår detta samarbete med RFSL. Dels vill vi öka vår kompetens i HBTQ-frågor men vi vill också hjälpa till att bryta normen för vem som kan bli familjehem. Vi vill att så många som möjligt med olika bakgrund ska söka till att bli familjehem och att RFSL hjälper oss med det är jättebra, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Socialsekreterarna som arbetar med familjehem ska få en två halvdagarsutbildning. Familjehemmen som är knutna till kommunen ska ta del av en två timmars föreläsning.

Överenskommelsen kommer att utvärderas.

– Att individ- och familjenämnden nu får möjlighet att samarbeta med RFSL kommer att berika och höja kunskapen om HBTQ (A, P, L*) vilket är en helt nödvändigt för Umeås socialsekreterare och familjehem. För Umeå kommun betyder det här en rejäl kvalitetshöjning, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

– Det är glädjande och viktigt att Umeå kommun vill säkerställa att det finns kunskap och kompetens inom HBTQ-området hos de som arbetar med familjehem. För våra medlemmar är det viktigt att alla typer av familjekonstellationer har möjlighet att bli familjehem. Det är också viktigt att HBTQ-personer, oavsett ålder, får ett bra bemötande inom Umeå kommuns familjehemsverksamhet, säger Tove Liliequist, styrelseledamot i RFSL Umeå.

 

 

*A står för asexuell och hänvisar till personer som på olika sätt har ett mycket litet eller inget intresse av sex, P står för pansexuell, en sexuell läggning där personer känner attraktion och begär till andra oavsett kön, L står för lesbisk, det vill säga homosexuella kvinnor.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Tove Liliequist
styrelseledamot
RFSL Umeå
​076-239 01 54
tove.liliequist@umea.rfsl.se

Mer information

RFSL i Umeå, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-personer som för alla andra i samhället.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.