Startsida Umeå kommun

Kommunen tar över produktion av portionsmat

Äldrenämnden har gett klartecken till kommunens måltidsservice att arbeta vidare för att enportionsmaten ska tillagas av måltidsservice när nuvarande avtal går ut. I dag upphandlas maten.

– Socialnämnden och sedermera äldrenämnden har haft en långsiktig ambition om att måltidsservice på sikt ska ta ett större ansvar för tillagningen av maten för Umeås äldre. Och idag är vi där. Måltidsservice har idag presenterat ett förslag på hur produktionen av portionsmaten inom hemtjänsten ska kunna gå till framöver. Nämnden har ställt sig bakom förslaget och gett dem i uppdrag att arbeta vidare med frågan, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Matutbudet kommer dagligen att innehålla fem färdiglagade rätter varav två vegetariska. Personen kan själv välja maträtt från menyn. Totalt kommer man att producera och leverera cirka 150 000 kylda portioner per år. Målet är också att Viva resurs ska sköta utkörning av maten, vilket både pressar kostnaderna och ger fler anpassade arbeten till personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Fördelar med produktion av enportionsmat i egen regi:

  • Att äga processen ger en långsiktig kontroll över kostnaderna.
  • Det ger möjlighet att integrera nyanlända i arbetet.
  • Placering centralt i Umeå möjliggör kortare matleveranser.

Försening på grund av ombyggnationer av kök

Tillagning av all enportionsmat från måltidsservice var planerad att starta 1 september 2016. På grund av ombyggnation av det tilltänkta köket behövdes en ny upphandling genomföras vilket försenade övertagandet med ett år.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.