Startsida Umeå kommun

Mottagning för sexköpare ska motarbeta sexhandel

För att motarbeta sexhandel kommer socialtjänsten inom ramen för Centrum mot vålds mansmottagning att erbjuda rådgivning och stöd till personer som köper sex. Det har individ- och familjenämnden beslutat.

– Bakom sexhandeln ligger ofta människohandel och organiserad brottslighet. Det hör inte hemma i Umeå. Vi vill därför att socialtjänsten ska erbjuda stöd till både den som befinner sig i prostitution och den som köper sex och därmed begår övergrepp, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Rådgivning inom ramen för mansmottagningen

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet att införa KAST-mottagning, mottagning för köpare av sexuella tjänster. Det innebär att Mansmottagningen inom ramen för befintlig verksamhet kommer att erbjuda rådgivning och stöd till personer som köper sex. När det gäller stöd till dem som har sex mot ersättning och människohandel ska förvaltningen återkomma till nämnden när pågående översyner är klara.

– Att individ- och familjenämnden tar beslut om en KAST-mottagning för att erbjuda stöd till den som köper sex innan begärd utredningen är färdig i november känns forcerat. Ett bevis på det är att det nu beslutas om en KAST-mottagning men inte vad som ska erbjudas och det finns överhuvudtaget inget stöd till den som utnyttjas, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Efter avslag på ett yrkande om återremiss från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, beslutade individ- och familjenämnden att införa KAST-mottagning. Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.