Startsida Umeå kommun

Personer över 65 år lockas till fysisk aktivitet

Under 2017 kommer kommunen att erbjuda seniorer en mängd olika aktiviteter för att öka fysisk aktivitet hos personer över 65 år. Äldrenämnden avsätter 300 000 kronor för att genomföra satsningen. Det är ett samarbete med fritidsnämnden, som satsar 200 000 kronor.

Seniorer, pensionärsföreningar och föreningslivet är alla viktiga dialog- och samarbetspartners i satsningen att få fler äldre aktiva. Vid äldrenämndens sammanträde torsdag 23 februari presenterades och godkändes planen för att använda de avsatta medlen.

– Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt, både för det egna välbefinnandet men också för hälsan. Det gäller oavsett om du är ung, mitt i livet eller senior. När det gäller personer över 65 år vet vi dessutom att möjligheten att kunna vara fysiskt aktiv som senior är av stor preventiv vikt då det bidrar positivt till att förebygga fallolyckor och att äldre kan fortsätta vara rörliga längre upp i åren. Därför är den gemensamma satsningen mellan äldre- och fritidsnämnden en angelägen folkhälsofråga och att äldres fysiska aktiviteter prioriteras, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Aktiviteterna erbjuds i samarbete med fritidsnämnden, som också bidrar med 200 000 kronor till satsningen.

– Vi har haft fokus på barn och ungas fritid under lång tid. På samma sätt behöver vi fokusera på våra seniorer. I dag är senioren pigg, aktiv och tar ansvar för sin hälsa. Det är därmed dags att seniorerna erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter. Att vi nu gör denna satsning gemensamt ser jag som ett startskott för detta mycket viktiga arbete, säger Ari Leinonen (S), ordförande, fritidsnämnden.

Startar i mars med öppet hus på kommunens bad

Några föreslagna aktiviteter är inspirationsdag, dans, vattenträning och gemensamma promenader. De aktiviteter som kommer att genomföras annonseras på badhusens webbsidor samt i webbkalendern alltomvasterbotten.se.

– Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att få jobba mer riktat med fysiska aktiviteter för kommunens äldre invånare under kommande år, säger Jonna Kling Segrén, enhetschef, Fritid, och ansvarig för att genomföra aktiviteterna.

Bakgrund till satsningen

Äldrenämndens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt. De insatser och stöd som ges ska syfta till att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Som en naturlig del i denna ambition ska förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt prioriteras. Målet är att skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar i sitt eget hem med bibehållen livskvalitet.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Greger Knutsson (M)
ledamot
äldrenämnden
Umeå kommun
070-655 57 80
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.