Startsida Umeå kommun

Socialtjänsten förbättrar stödet till de nationella minoriteterna

Alla medarbetare i socialtjänsten ska genom utbildning öka sin kunskap om de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det ska ge dem möjligheter att ge bättre stöd till personer som tillhör någon av minoriteterna.

– Genom att kunskapen ökar skapar vi förutsättningar för ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt och kan säkra de rättigheter och individuella behov som personer med nationell minoritetstillhörighet har, säger Helen Abrahamsson, kontaktperson, nationella minoriteter, socialtjänsten.

Information på finska och samiska ges utifrån behov

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för finska och samiska. Det innebär bland annat att enskilda som talar dessa språk har rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på sitt språk. I Umeå kommun finns en enhet med finskspråkig personal på ett vård- och omsorgsboende, finsk hemtjänst, finska förskoleavdelningar, en samisk förskoleavdelning samt träffpunkter inriktade på samiska och finska.

Lagen skyddar Sveriges nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken. Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Abrahamsson
kontaktperson nationella minoriteter socialtjänsten
Umeå kommun
090-16 21 12
mejl

Peter Steggo
minoritetssamordnare
Umeå kommun
090-16 12 60
mejl

Aino Dahl
finsk samordnare
Umeå kommun
090-16 11 57
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.