Startsida Umeå kommun

Sov lugnt med trygghetskamera

Nu kan du som har biståndsbeslut få tillsyn nattetid via trygghetskamera. Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

– Tillsyn med trygghetskamera är en tjänst som möter behovet av ökad självständighet och valfrihet när det gäller tillsyn nattetid. Införandet möter även behoven av integritet och ger förutsättningar för en lugn och trygg natt, säger Annette Johnson, verksamhetschef hemtjänst, Umeå kommun.

Tjänsten kommer till en början att erbjudas inom äldreomsorg ordinärt boende. På sikt kan även brukare i andra verksamheter inom äldreomsorg och stöd och omsorg komma att erbjudas tillsyn via trygghetskamera.

Hur fungerar tillsyn via trygghetskamera?

Tjänsten är en tillsyn i cirka en minut och görs enbart vid de tillfällen som gemensamt överenskommits. Endast viss personal inom Umeå kommuns hemtjänst har behörighet att utföra tillsynen via kamera. Personalen kan se om du ligger i sängen och allt verkar ok. Skulle personalen se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker Nattpatrullen hem till dig. Tillsyn via trygghetskamera kan helt ersätta traditionella tillsynsbesök eller kombineras med dessa utifrån behov och önskemål.

– Tjänsten bidrar till att verksamhetens resurser kan nyttjas på bästa sätt. Vi minskar även miljöpåverkan genom att utföra tillsyn på distans, säger Annette Johnson.

Avgiften för tjänsten är samma som för vanlig tillsyn och ingår i maxtaxan. Umeå kommun lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig.

Kontakt

Annette Johnson
verksamhetschef, hemtjänst
Umeå kommun
090-16 20 09
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se

Mer information

Ansök om tillsyn via trygghetskamera hos din biståndshandläggare. Om du vill ansöka eller söker mer information, kontakta din biståndshandläggare via kommunens växel, 090-16 10 00.

Läs mer om trygghetkamera på www.umea.se/trygghetskamera

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.