Startsida Umeå kommun

Gruppboende

En gruppbostad består av lägenheter för ett mindre antal personer. De boende har ett stort tillsyns- och omvårdnadsbehov och personal finns närvarande mer eller mindre hela tiden. Det finns även gemensamma utrymmen för den som vill ha sällskap. Gruppboenden finns för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Gruppboenden finns på flera platser i kommunen.

Bra att veta

För att flytta till ett vård- och omsorgsboende eller grupp­boende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en social­sekreterare, äldreomsorgs- eller funktionshinderomsorgskonsulent i Umeå kommun. Du kan inte ställa dig i kö till vård- och omsorgs­boende.

Så här ansöker du om äldreomsorg

Så här ansöker du som har en funktionsnedsättning om stöd

Vill du veta mer om särskilt boende eller om det stöd som kommunen erbjuder, kontakta socialtjänsten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.