Startsida Umeå kommun

Korttidsboende

Korttidsboende för barn och unga, vuxna eller äldre

På ett korttidsboende kan du som har behov vistas under en tid för att få rekreation och miljöombyte. Samtidigt får dina anhöriga avlösning.

Korttidsvistelse kan ske på ett särskilt korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform.

Korttidsboende för dig med en funktionsnedsättning

Korttidsboende för äldre

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.