Startsida Umeå kommun

Servicehus

Med servicehus menas en begränsad grupp bostäder med gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Hemtjänst erbjuds efter behov. På servicehus finns tillgång till vårdpersonal och sjuksköterska dygnet runt. I Umeå kommer många av de befintliga servicehusen att succesivt fasas ut. De personer som bor på servicehus kommer att få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i andra boendeformer. Resurserna som frigörs på grund av detta ska användas till att förbättra möjligheten att få vård och omsorg i det egna hemmet istället.

Bra att veta

För att flytta till ett vård- och omsorgsboende eller grupp­boende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en social­sekreterare, äldreomsorgs- eller funktionshinderomsorgskonsulent i Umeå kommun. Du kan inte ställa dig i kö till vård- och omsorgs­boende.

Så här ansöker du om äldreomsorg

Så här ansöker du som har en funktionsnedsättning om stöd

Vill du veta mer om särskilt boende eller om det stöd som kommunen erbjuder, kontakta socialtjänsten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.