Foto på hus.

Särskilda boendeformer

Har du hört talas om trivselboende, gruppboende, ordinärt och särskilt boende? Här berättar vi mer om boendeformerna som finns i Umeå och vad de innebär.

Ordinärt boende
När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Trygghetsboende
Trygghetsboende är bostäder som är anpassade för en särskild målgrupp och kan se väldigt olika ut. Ofta finns det gemensamma utrymmen i huset som till exempel matsal eller samvaroutrymme. Trygghetsboende som riktas till en äldre målgrupp kallas ibland för seniorboende.

Särskilt boende för äldre/äldreboende
Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende
På ett korttidsboende kan personer som har behov vistas under en tid för att få rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Det finns flera typer av korttidsboende.

Boende för personer med funktionsnedsättning
Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, till exempel anpassat boende eller bostad med särskild service.

Familjehem
Barn och ungdomar som riskerar fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning
Kommunen erbjuder också några olika former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bra att veta

För att flytta till ett särskilt boende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en socialsekreterare, äldreomsorgs- eller handikappkonsulent i Umeå kommun. Du kan inte ställa dig i kö till särskilt boende.
Så här ansöker du om stöd och omsorg

Så här ansöker du som har en funktionsnedsättning om stöd

Vill du veta mer om särskilt boende eller om det stöd som kommunen erbjuder, kontakta socialtjänsten

Tips!
Det första numret av Umeå socialtjänst seniortidning Hallå senior! hade som tema Boende. Flera av artiklarna handlade om hur man kan tänka kring boende som senior och även andra tips.
Ladda ner Hallå senior här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Dela
Sidan uppdaterad 2014-12-10 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!