Marielunds äldreboende

Vår verksamhetsidé

Marielunds äldreboende är ett modernt boende med 64 lägenheter fördelade på 4 våningsplan. Marielund öppnade 18/2 2008. De som bor här är personer med omfattande omsorgs och omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdomar. Vi arbetar med filosofin "den boende i centrum". Vår vårdideologi bygger på ett arbetssätt där vi beaktar den enskildes förmåga, behov och önskemål. Personalen behandlar den boende med omtanke, vänlighet och service samt värnar om integriteten. Ett tydligt kontaktmannaskap erbjuder den enskilde kontinuitet och en trygg tillvaro. Vårdarbetet är inriktat på att tillgodose behov så att vårdtagare, närstående och uppdragsgivare blir nöjda.

Våra aktiviteter för de boende är till för att stimulera alla sinnen, upprätthålla kroppens motorik och för att ha trevligt tillsammans. Vi ska så mycket som möjligt tillvarata och arbeta med det friska. Vi vill aktivt sammanföra den boende i en gemenskap så att vardagsbilden - livet kommer i fokus.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Via genomförandeplaner som utformas i samråd med den enskilde/närstående och personal där behovet kartläggas vad gäller vård och rehabilitering.

Uppföljning av dessa planer görs kontinuerligt varje år. Brukarenkät görs varje år där synpunkter på vår verksamhet samlas in och bearbetas.

Samverkan med boende/anhöriga

Anhörigträff sker 2 gånger per år för samråd och informationsutbyte. Anhöriga är alltid välkomna på besök då vi anser att samarbetet med anhöriga är mycket viktigt.

Boendemiljö

Marielunds äldreboende ligger ca 4 km från Umeå  centrum. I närheten finns Mariehems centrum med butik och restaurang. Baktill där balkongerna är belägna finns ett litet skogsparti. Vi har även ett större aktivitetsrum på plan 4 där fler boende kan samlas för aktiviteter. I huset finns också ett övernattningsrum med tillhörande toalett och dusch för långväga anhöriga eller anhöriga som vakar hos boende. Detta kan lånas kostnadsfritt.

Arbete med kost och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag samt mellanmål på förmiddag och eftermiddag. Kvällsfika serveras också, samt nattmål om så önskas. Vi får huvudmålen levererade från Umeå kommun. Vi strävar efter en lugn och vacker miljö kring måltiderna.

Arbete med hälso- och sjukvård

Undersköterskor och vårdbiträden finns på plats dygnet runt påMarielunds äldreboende. Vi har sjuksköterskor på plats i huset dagtid. Kvällar och nätter kommer kommunens kvälls- och nattsjuksköterskor vid behov. Läkare från Mariehems Hälsocentral besöker Marielund 1 gång/vecka samt vid behov. Man kan även nå geriatrikjouren om något akut tillstöter. Vi har arbetsterapeut och sjukgymnast i tjänst mån-fre.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

Regelbundna aktiviteter som bingo, dans och sittgymnastik. Volontärer som kommer till oss och aktiverar de boende.

Vårt kvalitetsarbete

Utifrån avvikelsehantering, brukarenkät, fallprevention och medarbetarenkät arbetar vi aktivt med förbättringar för att uppnå målen i socialtjänstplanen.

Fakta

     
Byggår / renoverat Antal våningar Antal lägenheter Lägenheter-nas storlek i kvadratmeter
Byggår 2007 - 2008 5 64 30,7 - 38,7 m2
Gemensam-hetsutrymme Handikapp vänligt Eget Kök/Pentry Eget badrum/ toalett
Ja Ja Nej Ja, i alla lägenheter
TV-uttag i lägenhet Egen TV-licens Trygghetslarm Telefon
Ja, i samtliga lägenheter/rum ingår Efter individuell bedömning Ja
Möbler/Linne Förråd Antal lägenheter med balkong/altan Höj- och sänkbar säng
Ingår inte Ja 0 Ja
       

Avstånd

     
Aktiviteter Apotek Kollektiv-trafik / busshållsplats Post / bank
I huset 1 km 350 m 450 m
Cafe Fotvård Frisör Affär
250 m I huset I huset 450 m
Kontakt

Enhetschef våning 1 och 2
Lisette Hellgren

Enhetschef våning 3 och 4
Erica Nilsson

Kontaktuppgifter till anställda inom kommunen

Adress  
Mariehemsvägen 6F
906 54 Umeå

Telefon till enheter
Plan 1 öst:
090-16 38 30 väst: 090-16 38 31

Plan 2 öst:
090-16 38 32 väst:090-16 38 33

Plan 3 öst:
090-16 38 34 väst: 090-16 38 35

Plan 4 öst:
090-16 38 36 väst: 090-16 38 37

Nattpersonal: 090-16 38 38

Driftsform/ägare
Kommunalt äldreboende

Erica Nilsson

Erica Nilsson

Maria Vernerlund

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra äldreboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Sidan uppdaterad 2015-01-20 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!