Utskrift från umea.se (Dokumentet senast ändrat 2015-02-23)

Marielunds vårdboende

Vår verksamhetsidé

Marielunds vårdboende öppnade 2008 och består av 64 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Våra boenden har omfattande vård-och omvårdnadsbehov. Vi arbetar med filosofin "Den boende i centrum". Vår vårdideologi bygger på ett arbetssätt där vi beaktar den enskildes förmåga, behov och önskemål. Personalen bemöter den boende med respekt, omtanke och vänlighet samt värnar integriteten. Ett tydligt kontaktpersonalskap ger goda förutsättningar för att den boendes individuella behov tillgodoses och att tillvaron blir trygg och säker. Vård- och omsorgsarbetet kring varje boende har som målsättning att nå den kvalitetsnivå så att den enskildnärstående och uppdragsgivare är och förblir nöjda.

Våra aktiviteter för de boende är till för att stimulera alla sinnen, upprätthålla kroppens motorik och för att ha trevligt tillsammans. Vi strävar efter att tillvarata och stärka det friska. Vi vill aktivt sammanföra den boende i en trivsam gemenskap så att vardagsbilden - livet - kommer i fokus.

Vårt arbete för att nå äldrenämndens kvalitetsmål

Via genomförandeplaner som utformas i samråd med den enskilde/närstående och personal, kartläggas behovet av omvårdnad, vård och rehabilitering. Vad som är viktigt för den enskilde ges stort utrymme i upprättandet av planen.

Uppföljning av genomförandeplanen görs kontinuerligt varje år. Brukarenkät görs varje år där synpunkter på vår verksamhet samlas in och bearbetas.

Samverkan med boende/närstående

Närståendeträff sker upp till två gånger per år för samråd och informationsutbyte. Närstående är alltid välkomna på besök och vi anser att samverkan med närstående är viktigt för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt.

Boendemiljö

Marielunds vårdboende ligger ca 4 km från Umeå centrum. I närheten finns Mariehems centrum med butik och restaurang. På varje enhet finns en stor balkong belägen i söderläge som nyttjas frekvent under fina vår- och sommardagar. Vi har även ett större aktivitetsrum på plan 4 där många boenden kan samlas för gemensamma aktiviteter. I huset finns också ett övernattningsrum med tillhörande toalett och dusch för långväga närstående eller närstående som vakar hos boende. Övernattningsrummet lånas kostnadsfritt.

Arbete med kost och måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag samt mellanmål på förmiddag och eftermiddag. Kvällsfika serveras, samt nattmål om så önskas. Huvudmålen levereras från Umeå kommun. Vi strävar efter en lugn och trivsam miljö kring måltiderna.

Arbete med hälso- och sjukvård

Undersköterskor och vårdbiträden tjänstgör dygnet runt på Marielunds vårdboende. Vi har sjuksköterskor på plats i huset mellan kl 07:00-17:00. Under kvällar och nätter kommer kommunens kvälls- och nattsjuksköterskor vid behov. Läkare från Mariehems Hälsocentral besöker Marielund 1 gång/vecka samt vid behov. Vi kontaktar geriatrikjouren om något akut tillstöter. Vi har arbetsterapeut och sjukgymnast i tjänst måndag-fredag.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

Vår aktivitetssamordnare erbjuder tillsammans med omvårdnadspersonalen de boende veckovisa aktiviteter såsom bingo, dans och sittgymnastik. Vi har också volontärer som kommer till oss och umgås med de boende genom sång och musik.

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar med avvikelsehantering, kontaktpersonalskap, genomförandeplaner, fallprevention, nutrition, brukarenkäter samt medarbetarenkäter.

Fakta

     
Byggår / renoverat Antal våningar Antal lägenheter Lägenheter-nas storlek i kvadratmeter
Byggår 2007 - 2008 5 64 30,7 - 38,7 m2
Gemensam-hetsutrymme Handikapp vänligt Eget Kök/Pentry Eget badrum/ toalett
Ja Ja Nej Ja, i alla lägenheter
TV-uttag i lägenhet Egen TV-licens Trygghetslarm Telefon
Ja, i samtliga lägenheter/rum ingår Efter individuell bedömning Ja
Möbler/Linne Förråd Antal lägenheter med balkong/altan Höj- och sänkbar säng
Ingår inte Ja 0 Ja
       

Avstånd

     
Aktiviteter Apotek Kollektiv-trafik / busshållsplats Post / bank
I huset 1 km 350 m 450 m
Cafe Fotvård Frisör Affär
250 m I huset I huset 450 m
Kontakt

Enhetschef våning 1 och 2
Lisette Hellgren (föräldraledig till och med 15 mars 2015)

Enhetschef våning 3 och 4
Erica Nilsson

Kontaktuppgifter till anställda inom kommunen

Adress  
Mariehemsvägen 6F
906 54 Umeå

Telefon till enheter
Plan 1 öst:
090-16 38 30 väst: 090-16 38 31

Plan 2 öst:
090-16 38 32 väst:090-16 38 33

Plan 3 öst:
090-16 38 34 väst: 090-16 38 35

Plan 4 öst:
090-16 38 36 väst: 090-16 38 37

Nattpersonal: 090-16 38 38

Driftsform/ägare
Kommunalt äldreboende

Erica Nilsson

Erica Nilsson

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra äldreboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden