Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev april-maj 2018

Årsräkningar

Granskningen av 2017 års årsräkningar är i full gång. Vi har granskat ca 400 av 1400 årsräkningar vilket innebär att vi ligger bättre till än fjolårets granskning.

Dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Från och med 25 maj införs dataskyddsförordningen, det som också kallas GDPR. Den kommer att påverka vårt arbete en del. Inte mycket eftersom det mesta i denna lagstiftning finns i nuvarande lagstiftningar.
Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Det kommer bland annat att ställas högre krav på myndigheter och andra organisationer att informera om hur de använder enskildas personuppgifter. Enskilda kommer i vissa fall att kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personupp-gifter på visst sätt, vilken även varit möjligt tidigare. Däremot kan inte enskild räkna med att till exempel en myndighet ska radera all information den har om den enskil-de. De personuppgifter som en myndighet har registrerade kan grunda sig på lag eller förordning och inte den enskildes samtycke, då ska dessa vara kvar hos myndigheten. För överförmyndarnämnden är det bland annat Förmynderskapsförordning (1995:379) och Föräldrabalken (1949:381) som styr vilka personuppgifter som får registreras.

Sammanblandning av ekonomi

Vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län har inspekterat vår verksamhet dvs. överförmyndarnämnden i Umeåregionen och de baserar sin bedömning på bland annat aktgranskning. De gör ett urval av akter i alla samverkande kommuner i Umeå-regionen. Länsstyrelsen hade synpunkter på detta med sammanblandning av gode mannens/förvaltarens och huvudmannens ekonomi. En del av er gode män och förvaltare lägger ut av egna pengar när ni gör inköp åt era huvudmän. Sedan tar ni ut motsvarande belopp från huvudmannens konto. Detta räknas som sammanblandning och är inte tillåtet.

Mobilt Bank-ID och förvaltarskap

Några huvudmän har varit i kontakt med överförmyndarenheten och frågat om de kan få Mobilt Bank-ID för att de ska kunna legitimera sig på nätet. Swedbank är tydlig med att det inte går att kombinera ett förvaltarskap med Mobilt Bank-ID, detta när förvaltarskapet omfattar förvalta egendom. Huvudmannen kan inte heller ha internetbank för då får de tillgång till hela sitt engagemang. Även om förvaltaren skulle samtycka till Mobilt Bank-ID går det inte för huvudmannen att få det. Huvudmannen skulle då bland annat kunna öppna konto i annan bank och försvåra för förvaltaren att fullgöra sitt uppdrag. Det torde heller inte finnas så stort behov för huvudmannen att ha Mobilt Bank-ID då denne inte har rättshandlingsförmåga.

Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag

Överförmyndarenheten skickar ut en lista varje måndag med ärenden där vi söker gode män och förvaltare. Om du inte är med på mejllistan, men vill vara det, kontakta någon på överförmyndarenheten eller skicka ett mejl till overformyndarnamnden@umea.se.


Överförmyndarenheten tackar för ett gott samarbete och önskar er en fortsatt trevlig vår och försommar!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.