Startsida Umeå kommun

God man, förvaltare, förmyndare

Alla förmyndare (föräldrar), gode män och förvaltare står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren (överförmyndarnämnden) är en kommunal tillsynsmyndighet.

Förmynderskap

Förmynderskap är en möjlighet för alla barn upp till 18 år.

  • Förvaltning av pengar som barn får (till exempel försäkringar, gåva, arv) står under överförmyndarens tillsyn.
  • Om värdet på tillgångarna är mer än 8 basbelopp (cirka 340 000 kronor) måste förälder/förmyndare varje år redovisa till överförmyndaren hur pengarna används.
  • Ensamkommande barn har rätt att få en god man som hjälper dem i föräldrarnas ställe. 

Godmanskap

Ett godmanskap är viktigt för att alla ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga.

  • Att vara funktionshindrad på olika sätt kan innebära svårigheter i det vardagliga livet. En god man kan bli den funktionshindrades "förlängda arm".
  • För många med psykisk ohälsa, missbruk och eller sociala svårigheter kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningarna av sjukdom och/eller missbruk.
  • På ålderns höst när minne och hälsa sviktar, kan en god man vara en nyckelperson för att lotsa fram till rätt boende och social service, hantera ekonomi och medverka till att höja livskvaliteten.

Förvaltarskap

Förvaltarskap är en möjlighet när godmanskap inte räcker.

  • Ett förvaltarskap ska anpassas efter de personliga behoven.
  • Till skillnad från godmanskap kan en förvaltare tillsättas mot en persons vilja.
  • Förvaltaren tar över rätten att till exempel sluta avtal, handla på kredit, förfoga över de egna pengarna.
  • Ett förvaltarskap omprövas av överförmyndaren varje år.

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om vad det innebär att att ha god man och om uppdraget som god man med mera under rubrikerna i menyn till väster. 

Intresserad av uppdrag hos oss? 

Vi söker frivilliga personer som vill bli god man och förvaltare. Kom in med en intresseanmälan som du finner under rubriken Ansök om uppdrag i menyn till höger.

Kontakt

Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00
mejl

Överförmyndarkontoret i Umeå

Besöksadress:

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettider:

Överförmyndarkontoret har öppet för att hämta och lämna handlingar och för att boka tid måndag, tisdag, torsdag och fredag, 10.00–11.45. 

Du kan också boka tid för besök via telefon eller mejl. 

Telefontid: måndag, tisdag torsdag och fredag 9.30-11.45

Mer information

Föräldrabalken
(notisum.se)

Läkarintyg för utredning om godmanskap (socialstyrelsen.se)

Läkarintyg för utredning om förvaltarskap (socialstyrelsen.se)

Svenska bankföreningen
Broschyr och faktablad finns under "Bankärenden för annans räkning".

Ansök om uppdrag

Ansök om att bli god man eller förvaltare

Du ansöker om uppdrag via kommunens sida för lediga jobb. Klicka på "God man eller förvaltare inom Umeåregionen" längre ner på den sida du kommer till, under rubriken "Lediga korttidsjobb".

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/overformyndarverksamhet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.