God man, förvaltare, förmyndare

Alla förmyndare (föräldrar), gode män och förvaltare står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren (alt. överförmyndarnämnden) är en kommunal tillsynsmyndighet.

Förmynderskap

- alla barn upp till 18 år

  • Förvaltning av pengar som barn får (till exempel försäkringar, gåva, arv) står under överförmyndarens tillsyn.
  • Om värdet på tillgångarna är mer än 8 basbelopp (cirka 340 000 kronor) måste förälder/förmyndare varje år redovisa till överförmyndaren hur pengarna används.
  • Ensamkommande barn har rätt att få en god man som hjälper dem i föräldrarnas ställe. 

Godmanskap

- ett godmanskap är viktigt för att alla ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga

  • Att vara funktionshindrad på olika sätt kan innebära svårigheter i det vardagliga livet. En god man kan bli den funktionshindrades "förlängda arm".
  • För många med psykisk ohälsa, missbruk och eller sociala svårigheter kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningarna av sjukdom och/eller missbruk.
  • På ålderns höst när minne och hälsa sviktar, kan en god man vara en nyckelperson för att lotsa fram till rätt boende och social service, hantera ekonomi och medverka till att höja livskvaliteten.

Förvaltarskap

- när godmanskap inte räcker

  • Ett förvaltarskap ska anpassas efter de personliga behoven.
  • Till skillnad från godmanskap kan en förvaltare tillsättas mot en persons vilja.
  • Förvaltaren tar över rätten att t.ex. sluta avtal, handla på kredit, förfoga över de egna pengarna.
  • Ett förvaltarskap omprövas av överförmyndaren varje år.

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om vad det innebär att att ha god man och om uppdraget som god man med mera under rubrikerna i menyn till väster. 

Intresserad av uppdrag hos oss? 

Vi söker frivilliga personer som vill bli god man och förvaltare. Kom in med en intresseanmälan som du finner under rubriken Intresseanmälan i menyn till väster.

Kontakt

Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00
mejl

Besöksadress:
Östra Ersboda centrum
Byttgränd 9

Överförmyndarkontoret har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag, 9.30–11.45.

Boka tid för besök via telefon eller mejl.

Sidan uppdaterad 2015-03-18 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!