Råd och stöd till barn och unga

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför många olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. På dessa sidor hittar du information om dessa verksamheter.

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling. Socialtjänsten kan också komma till omedelbar hjälp i olika krissituationer.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Om du vill  ta del av någon av dessa verksamheter/insatser eller har andra frågor kontakta Socialtjänsten.

Se även: Stöd till familjer

Bli familjehem

Vi söker familjer som vill bli familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Vill du bli kontaktad för mer information?

Fyll i en intresseanmälan

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson

Dela

Sidan publicerades 2014-08-21

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!