Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Föräldragrupper

Cope, 3–12 år
Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att förstå och bemöta ditt barn, förbättra samspelet inom familjen samt skapa nätverk med andra föräldrar. Vi träffas vid 10 tillfällen och under varje lektion går vi igenom en ny strategi. Vi ser olika filmklipp där vardagliga situationer visas och vi diskuterar sedan tillsammans hur man kan agera i situationerna. Vilka konsekvenser det får för barnet och relationen mellan förälder och barn. Syftet med utbildningen är att stärka dig som förälder, att få ett forum att diskutera och reflektera över ditt föräldraskap och få strategier att hantera besvärliga situationer. Detta för att minska bråk och konflikter hemma samt för att stärka relationerna inom familjen.

Kurser startar varje höst- och vårtermin. För frågor eller anmälan kontakta Cope-samordnare Ulrika Hansson 090-16 19 81 eller Kristina Holmlund 090-16 48 19 mejl: cope@umea.se

Cope, tonår
Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem.

Vårens kursledare är Mehrzad Solgy från Fältgruppen och Eva Hellgren från Ingången.

Kursstart: onsdag 6 februari, klockan 18.00–20.00
Plats: Ålidhems Familjecentral, lokal Öppen Förskola

Familjepeppen

Genom Familjepeppen erbjuder Umeå kommun ett generellt föräldraskapsstöd där syftet är att få träffa andra föräldrar och att stärkas i sitt föräldraskap. Just nu har vi inga aktiviteter planerade.

Förälder i Örnsköldsvik?

Om du bor i Örnsköldsviks kommun kan du läsa mer på www.ornskoldsvik.se/familjepeppen.

Kontakt

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan vända dig till din hälsocentral eller till mottagningsenheten.

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Cope 3–12 år

Ulrika Hansson
socialsekreterare
090-16 19 81

Kristina Holmlund
socialsekreterare
090-16 48 19

cope@umea.se

Cope tonår

Lennart Andersson
individ- och familjesomsorg
lennart.andersson@umea.se

Verksamhetsutveckling

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Sidan har granskats 2018-12-10

Sidans kortadress: www.umea.se/familjepeppen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.