Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Föräldragrupper

Cope, 3–12 år
Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att förstå och bemöta ditt barn, förbättra samspelet inom familjen samt skapa nätverk med andra föräldrar.

Kursen startar måndag 8 oktober. Tider för kursen är måndagar 17–19 på Ålidhems familjecentral. Anmäl dig till Malin Elfvendal eller Birgitta Tobiasson.

Cope, tonår
Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem.

Föräldrakurs startar onsdag 12 september.

Familjepeppen

Genom Familjepeppen erbjuder Umeå kommun ett generellt föräldraskapsstöd där syftet är att få träffa andra föräldrar och att stärkas i sitt föräldraskap. Just nu har vi inga aktiviteter planerade.

Förälder i Örnsköldsvik?

Om du bor i Örnsköldsviks kommun kan du läsa mer på www.ornskoldsvik.se/familjepeppen.

Kontakt

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan vända dig till din hälsocentral eller till mottagningsenheten.

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Cope

Birgitta Tobiasson
socialsekreterare
090-16 40 14
birgitta.tobiasson@umea.se

Malin Elfvendal
socialsekreterare
090-16 18 04
malin.elfvendal@umea.se

Verksamhetsutveckling

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-24

Sidans kortadress: www.umea.se/familjepeppen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.