Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Familjepeppen

Umeå kommun erbjuder alla föräldrar ett generellt föräldraskapsstöd där syftet är att få träffa andra föräldrar och att stärkas i sitt föräldraskap. Genom Familjepeppen erbjuder kommunen föräldragrupper och öppna träffar som föreläsningar, workshops och teaterföreställningar.

Föräldragrupper

Det finns föräldragrupper som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3-12 år och andra föräldragrupper för tonårsföräldrar. Programmen vi erbjuder heter Alla barn i centrum (ABC) och Älskade, förbannade tonåring.

Det kostar inget att gå en föräldragrupp och alla föräldragrupper innehåller fyra träffar. Träffarna är på kvällstid runt om i kommunen. Just nu har vi inga planerade föräldragrupper.

Förälder i Örnsköldsvik?

Om du bor i Örnsköldsviks kommun kan du läsa mer på www.ornskoldsvik.se/familjepeppen.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-02

Sidans kortadress: www.umea.se/familjepeppen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.