Startsida Umeå kommun

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Det är viktigt för varje människa att ha en meningsfull fritid. Här kan du läsa mer om vilka fritidsaktiviter och insatser i samband med din fritid som kan erbjudas dig som lever med en funktionsnedsättning.

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindade (LSS) kan du få stöd som möjliggör aktiviteter utanför hemmet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.