Startsida Umeå kommun

Regler, hindersprövning

Hindersprövning, vigselintyg och namnändring

Vad är hindersprövning?

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap.

Var ansöker vi om hindersprövning?

Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. Blanketten finns för utskrift på www.skatteverket.se. Telefonnummer till Skatteverket är 0771-567 567

Hur lång är giltighetstiden för hindersprövningen?

Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vad är vigselintyg?

Vigselintyget får ni tillsammans med hindersprövningsintyget från Skatteverket. Båda dessa intyg lämnas till vigselförrättaren vid vigseln. Efter vigseln skickar kommunen vigselintyget, undertecknat av vigselförrättaren, till Skatteverket, som registrerar er vigsel.

Vem svarar på frågor om hindersprövning?

För frågor om hindersprövning ska man vända sig till Skatteverket, 0771-567 567.

Vi har redan registrerat partnerskap men vill ingå äktenskap, hur gör vi?

Ni kan göra en anmälan hos Skatteverket om att ni vill ändra ert registrerade partnerskap till äktenskap.

Hur gör vi en namnändring?

Ni som gifter er ska, enligt namnlagen, senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn ni vill ha. Blanketten skickas till Skatteverket eller lämnas till vigselförrättaren. Har ni bytt namn före vigseln så att namnet på hindersprövningen inte är korrekt måste ni ta med er ett registerutdrag från Skatteverket eller ansöka om ny hindersprövning.

Om ni redan bokat tid för vigsel meddela namnändring även till kommunen på telefon 090-16 12 10 eller via mejl.

Vigsel

Hur lång tid tar en vigsel?

Lokalen är tillgänglig för er i maximalt 30 minuter. Själva ceremonin tar endast några minuter. Det finns en lång och en kort version att välja på och båda dessa vigseltexter finns tillgängliga här på webbplatsen. Vill ni eller någon av era gäster läsa en text eller sjunga något går det bra. I ceremonirummet finns en cd-spelare så ni kan spela musik om så önskas.

Uppdraget innebär att förrättaren har åtagit sig att förrätta själva vigseln. Vill ni utforma ceremonin på något annat sätt så gör ni det i samråd med vigselförrättaren i den mån det är möjligt.

Bokning och förberedelse

Hur långt i förväg måste vi boka tid för borgerlig vigsel?

Hindersprövningen gäller i fyra månader och under den tiden måste vigsel ske. Bokning måste ske minst en vecka innan vigseln.

Vilka dagar kan vigslar förrättas i Rådhuset?

Alla dagar om vigselförrättare finns tillgänglig.

Kan vi anlita vigselförrättare för vigsel på annan plats än i Rådhuset?

Ni kan själva kontakta vigselförrättaren och komma överens om tid och plats för vigseln. Kontaktuppgifter får ni hos Umeå kommun. Ni ansvarar själva för att två vittnen finns på plats. Era två vittnen måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. Ni står för vigselförrättarens eventuella resekostnader men själva vigseln är kostnadsfri.

Får vi träffa vigselförrättaren innan vigseln?

Vigselförrättarna har vanligtvis inte möjlighet till personliga möten med paren, men vigselförrättaren kommer att ringa er innan vigseln så att ni kan prata ihop er.

Kostar vigseln något?

Nej, vigseln är kostnadsfri. Vid vigsel på annan plats än Rådhuset tillkommer vigselförrättarens resekostnader.

Finns det tolkhjälp att få?

Nej, ni ordnar själva tolk vid behov.

Måste vi ha en vigselring?

Nej. Det är vanligt att man har det, men det är inget måste.

Krävs någon särskild klädsel?

Nej.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.