Startsida Umeå kommun

Hemsjukvård

Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem.

När du beviljats hemsjukvård kommer kommunens distriktssköterska att kontakta dig för hembesök för att i samråd planera för de insatser som ska ske i ditt hem. Du får då en fast vårdkontakt inom hemsjukvården.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Kontakta din nuvarande läkare eller sjuksköterska och be om en första bedömning.

Kostnad

Har du beslut om hemsjukvård betalar du 92 kronor per månad.

När ett hembesök görs hos dig som inte har beslut om hemsjukvård betalar du inget. Det är kostnadsfritt.

Vart vänder jag mig?

Om du inte redan har hemsjukvård kontaktar du din hälsocentral.

Kontakt

Hemsjukvården når du via kommunens växel.

090-16 10 00

Sidan har granskats 2017-12-01

Sidans kortadress: www.umea.se/halsoochsjukvardihemmet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.