Startsida Umeå kommun

Rehabilitering i ditt hem

Kommunen ansvarar för den rehabilitering och habilitering som utförs i ditt hem. Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter för mer information.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Inom kommunen finns en medicinskt ansvarig för rehabilitering. MAR ansvarar för att den kommunala rehabiliteringen inom hälso- och sjukvård bedrivs på ett säkert sätt med god kvalitet.

Kontakt

Vid behov av rehabilitering i ditt hem, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut för mer information.

kontaktuppgifter


Maria Lindström
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Umeå kommun
090-16 18 28
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.