Startsida Umeå kommun

Rehabilitering i ditt hem

Kommunen ansvarar för den rehabilitering och habilitering som utförs i ditt hem. Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter för mer information.

Avgifter för hembesök och hjälpmedel

Sedan 1 maj 2018 tar Umeå kommun en avgift för hembesök av legitimerad personal, som sjukgymnast och fysioterapeut, inom hälso- och sjukvård i hemmet. Även avgifterna för hjälpmedel som förskrivs har förändrats. Detta efter beslut i Umeå kommunfullmäktige 2017.

Informationsblad om avgifter för hembesök (pdf)

Informationsblad om avgifter för hjälpmedel (pdf)

Kontakt

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
8:15–11:00, 13:15-14:30
090-16 52 50

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.