Startsida Umeå kommun

Stöd i hemmet

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av stöd eller service i hemmet. Här kan du läsa om olika former av hjälpmedel och anpassningar du kan ansöka om.

Här hittar du mer information om våra särskilda boenden för barn, unga och vuxna

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.