Stödfamilj

Vad är en stödfamilj?


En familj med ett funktionshindrat barn kan behöva vila ibland och barnet få möjligheter till miljöombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Insatsen kan sökas av den funktionshindrade, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter stödfamilj.

Vad innebär det att vara stödfamilj?


Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning.


Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

Vem kan bli stödfamilj?


Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:
• tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
• vara intresserad av hur andra människor har det
• att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation
• vilja göra en insats över en längre tid

Vad kan stödfamiljen förvänta sig av socialtjänsten?


• att innehållet i uppdraget är tydligt
• vägledning, stöd och hjälp
• utbildning
• ekonomisk ersättning
• träffar vid behov
• hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget

Något att tänka på som stödfamilj


Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli stödfamilj också med de egna barnen, ta beslutet gemensamt. Samt planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för stödfamilj.
Bli stödfamilj
Vill du bli kontaktad för mer information?
Fyll i en intresseanmälan här

Du kan även vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.
Läs mer om vad det innebär att vara familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Sidan uppdaterad 2011-07-26 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!