Tillgänglighet i offentlig miljö

I offentlig miljö och allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt, men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.
 

Samhället är alla medborgares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritidsintressen. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Hur tillgängligt ett samhälle är avgörs helt av hur och vilka möjligheter vi som medborgare har att utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användbart är ett samhälle som inte ställer upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

Tillgänglighet och demokrati

  • Tillgänglighet är en demokratifråga
  • Tillgänglighet måste alltid utgöra första valet
  • Kostnader uppstår där man inte har beaktat tillgängligheten från början
  • Grundprincip är ansvars- och finansieringsprincipen
  • Kostnader för tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten
Sommarbild från Rådhusparken
Rådhusparken i Umeå
Dela
Sidan uppdaterad 2011-07-27 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!