Tillgänglig byggd miljö

Bild på trappor

Principerna för detta är:

  • att alla människor kan använda miljön på lika villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet.
  • att det ska vara lätt att röra sig och orientera sig både inom- och utomhus.
  • att det ska vara möjligt att självständigt ta sig fram t.ex. med rollator.
  • att personer med nedsatt hörsel/syn ska kunna delta i olika aktiviteter.
  • att det inte finns växter/material som kan vara till problem för allergiker och astmatiker.
Läs mer
Tillgängliga fastigheter - Umeå utan hinder

Boverkets information om tillgänglig byggd miljö

Dela
Sidan uppdaterad 2010-01-07 av Maria Wetterlöv Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!