Tillgänglig byggd miljö

Bild på trappor

Principerna för detta är:

  • att alla människor kan använda miljön på lika villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet.
  • att det ska vara lätt att röra sig och orientera sig både inom- och utomhus.
  • att det ska vara möjligt att självständigt ta sig fram t.ex. med rollator.
  • att personer med nedsatt hörsel/syn ska kunna delta i olika aktiviteter.
  • att det inte finns växter/material som kan vara till problem för allergiker och astmatiker.
Läs mer
Tillgängliga fastigheter - Umeå utan hinder

Boverkets information om tillgänglig byggd miljö

Sidan uppdaterad 2010-01-07 av Maria Wetterlöv Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!